Vytápění velkých prostor

Ve chvíli, kdy vznikne potřeba vytápět velké prostory, dostáváme se často do dilematu, jakým způsobem tento úkol řešit. Jednak je třeba, podle velikosti prostoru, určeného k vytápění vybrat dostatečně výkonný zdroj tepla, jednak musíme pamatovat na co nejnižší pořizovací a zvláště pak provozní náklady. K tomu dále přistupuje způsob obsluhy, její náročnost, potřeba speciálně vyškolených pracovníků a podobně.

Diesel jako jedna z možností

Bezesporu jednou z nejlevnějších a nejjednodušeji použitelných variant je vytápění naftovými topidly. Při srovnání s jinými možnostmi jako třeba elektřina, plyn je jednou z nejlevnějších možností, navíc s minimálními náklady na pořízení a jednoduchou obsluhou a údržbou. Jsou navíc značně nezávislá na dalších podpůrných zařízeních, přívodech energie a dají se velice snadno přemisťovat podle potřeby tam, kde je to právě nejdůležitější.